Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
Jobpunt Vlaanderen

Jobpunt Vlaanderen is dé referentie voor personeel en organisatie in de publieke sector in Vlaanderen. Dag na dag staan we klaar om Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, provincies, intercommunales en tal van andere Vlaamse openbare organisaties te ondersteunen in hun P&O-beleid.

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste account assistant.

Technologielaan 11
3001 Heverlee, Vlaams Brabant
België
B
bachelor of gelijkwaardig
master of gelijkwaardig
maandag, 10 juli, 2017
100%
Bij
Stad Gent

Vanuit je expertise verleen je advies over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren en fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia, de arbeidsmiddelen en de individuele uitrusting. Je stelt de risico’s vast, beoordeelt ze en overlegt over de preventiemaatregelen. Je vervult je rol als adviseur vanuit een oplossingsgericht en samenwerkend perspectief. Enerzijds ben je key account voor een specifiek deel van de organisatie. Anderzijds specialiseer je je in een deel van de wetgeving en fungeer je hiervoor als expert voor de volledige organisatie.

Minimum 3046.98 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
maandag, 7 augustus, 2017
100%
Bij
Stad Aalst

De projectcoördinator neemt actief de regierol en coördinatie op zich om de stad Aalst en externe partners te ondersteunen in de preventie op het vlak van radicalisering. De projectcoördinator is een aanspreekpunt, onderhoudt contacten met lokale partners/actoren en bouwt deze partnerschappen verder uit. Hij/zij onderzoekt meldingen en signalen op het veld, gaat in dialoog met alle betrokken partijen. De projectcoördinator organiseert infosessies, faciliteert vormingsmomenten en staat ook in voor de organisatie van interne overlegstructuren.

Werf 9
9300 Aalst, Oost-Vlaanderen
België
A
master of gelijkwaardig
zondag, 16 juli, 2017
100%
Bij
Stad Aalst

- Je staat in voor de realisatie van de doelstellingen van het team en werkt zelf als projectleider aan enkele uitdagende stadsprojecten.

3525.08 - 5153.58 €/maand(bruto)
Werf 9
9300 Aalst, Oost-Vlaanderen
België
A
master of gelijkwaardig
dinsdag, 29 augustus, 2017
100%
Bij
Politiezone Bredene - De Haan

De ICT-assistent behoort tot het administratief en logistiek kader van de lokale politie van de politiezone Bredene/De Haan (PZ 5450). Hij/zij werkt in onder het rechtstreeks gezag van de adviseur-beheerder administratie administratie en logistiek.

Algemeen

C
(hoger) secundair onderwijs
dinsdag, 11 juli, 2017
100%
Bij
Politiezone Bredene - De Haan

De adviseur-beheerder administratie  & logistiek staat in voor de dagelijkse leiding van deze afdeling. Hij ontwikkelt, coördineert en controleert de taakuitvoering van zijn medewerkers, brengt de richtlijnen van de organisatie ten uitvoer op het niveau van zijn afdeling en waakt over de toepassing ervan. Hij stimuleert en werkt overeenkomstig de principes van excellente politiezorg.

A
master of gelijkwaardig
dinsdag, 11 juli, 2017
100%
Bij
Erasmushogeschool Brussel

Tot het initieel takenpakket van de functie behoren onder andere de volgende activiteiten:

2215.71 - 3252.26 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
vrijdag, 14 juli, 2017
100%
Bij
Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum)

De beleidsmedewerk-st-er ‘Vlaanderen’ werkt bij de Dienst Beleid en Samenleving, een team van 10 mensen.  

Je legt je vooral toe op de thema’s  :

  • Onderwijs en kinderrechten
  • Gezondheidszorg-Care
  • Pers & Media

Je dient mee de productie, de opvolging en de impact van studies, interventies en aanbevelingen in Vlaanderen te versterken.

Daarnaast bestaat een belangrijke deel van de functie uit het deelnemen en aanwezig zijn als stakeholder in commissies en organen die werken aan het beleid  van bovengenoemde thema’s.

 

A
master of gelijkwaardig
donderdag, 6 juli, 2017
100%
Bij
Provincie Oost-Vlaanderen

Ondersteuning van de directeur van het Provinciaal Technisch Instituut door het uitvoeren of het verlenen van ondersteuning bij volgende taken:

Roze 131
Eeklo 9900, Oost-Vlaanderen
België
A
bachelor of gelijkwaardig
master of gelijkwaardig
maandag, 21 augustus, 2017
100%
Bij
Stad Gent

De uitbouw van de publieks- én veiligheidszorg in het S.M.A.K. ligt in jouw handen. Je ontwikkelt een kwalitatief en klantvriendelijk publieksonthaal en brengt dit samen met jouw team in de praktijk. Je bent het aanspreekpunt voor veiligheid in het museum en coördineert de erfgoedbewaking. Je stuurt hierbij de erfgoedbewakers, de onthaalmedewerkers en de professionele en vrijwillige oproepkrachten aan.

B
geen diploma
maandag, 7 augustus, 2017

Pagina's