Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
AGS Leuven

Als projectbeheerder ben je  verantwoordelijk voor het coördineren van stadsontwikkelingsprojecten in Leuven. In gebiedsontwikkelingen verzorg je het overleg, de afstemming en de samenwerking met alle betrokken actoren. In projectontwikkelingen neem je het volledige projectbeheer voor jouw rekening, vanaf de conceptfase tot de realisatie. Je beheert de ruimtelijke, de technische, de administratieve en de financiële aspecten.

Minimum 2987.25 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
zondag, 7 augustus, 2016
100%
Bij
Stad Vilvoorde

Samen met je collega ben je het aanspreekpunt voor medewerkers bij vragen over informatica: beheer van software, hardware, netwerk en servers (helpdeskfunctie)

Ben jij gepassioneerd door informatica en ben je op zoek naar een functie met maatschappelijke relevantie? Wil jij je expertise in het brede domein van informatica (hardware, aankoop en implementatie van software, netwerkbeheer, serverbeheer in samenwerking met een externe partner) gebruiken om de stadsdiensten te ondersteunen? Voel jij je als een vis in het water binnen de context van een lokale overheid? 

B
bachelor of gelijkwaardig
zaterdag, 24 september, 2016
100%
Bij
Campus Vesta

Je voornaamste taken:

A
master of gelijkwaardig
zondag, 25 september, 2016
100%
Bij
sogent

Je maakt deel uit van de afdeling projecten waar je instaat voor het realiseren, coördineren, leiden en bewaken van de aan jou toegewezen ruimtelijke projecten van conceptfase, over realisatie tot oplevering. Je houdt hierbij rekening met de relevante regelgeving, de programma-eisen, de financiële haalbaarheid en het budget. Je stelt in functie van jouw projecten o.a. contracten, bestekken, budgetten en een planning op.  Je werkt steeds intensief samen met verschillende actoren, aannemers en burgers, leidt vergaderingen en onderhandelingen.

A
master of gelijkwaardig
zondag, 31 juli, 2016
100%
Bij
Hulpverleningszone Centrum

Rijden met vrachtwagens en personenwagens, ondersteuning bieden in de magazijnen en uitvoeren van klussen in de kazernes.

U vervult hiervoor één of meer van volgende kernopdrachten:

  • U bereidt de werkplaats voor op de uit te voeren werkzaamheden. Dit houdt onder meer in dat u:

  • de werkplaats van de nodige signalisatie en afbakening voorziet en ervoor zorgt dat de werkzaamheden voor een eventuele omstaander, uw collega’s en uzelf veilig kunnen verlopen

Roggestraat 70
9000 Gent, Oost-Vlaanderen
België
D
geen diploma
woensdag, 17 augustus, 2016
100%
Bij
Hulpverleningszone Centrum

De Directie Bedrijfsvoering heeft een ondersteunende rol ten aanzien van de organisatie, het personeel en het management van de Brandweerzone. Bedrijfsvoering draagt ertoe bij dat de zone zich ten volle kan toespitsen op de organisatie en uitvoering van zijn kerntaken.

In het kader daarvan is de Directie Bedrijfsvoering ook verantwoordelijk voor het uitwerken en het uitvoeren van het personeelsbeleid voor administratief en technisch personeel (ATP). Het personeelsbehoeftenplan voorziet de invulling van een 80-tal ATP-medewerkers.

Roggestraat 70
9000 Gent, Oost-Vlaanderen
België
B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 22 augustus, 2016
100%
Bij
Hulpverleningszone Centrum

De Hulpverleningszone centrum is opgedeeld in 8 directies. Elke directie bestaat uit een aantal diensten en wordt geleid door een directeur.

U werkt binnen de directie Dispatch en ICT.

Deze directie behelst zowel de operationele als de administratieve inzet van ICT.

U rapporteert aan de directeur.

Roggestraat 70
9000 Gent, Oost-Vlaanderen
België
A
geen diploma
maandag, 12 september, 2016
100%
Bij
Stad Vilvoorde

Als expert projectbeheer openbaar domein ben je projectleider van verschillende projecten binnen het openbaar domein en meer specifiek op het niveau van wegenbouw.

Het traject dat een project moet doorlopen bestaat uit een aantal fases en stappen. De rol van de projectleider is het project doorheen deze procedure te leiden.

A
master of gelijkwaardig
vrijdag, 30 september, 2016
100%
Bij
Stad Vilvoorde

Je coördineert de dagelijkse werking van de teams bevolking (vreemdelingen, adreswijzigingen, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, …)  en burgerlijke stand en staat samen met je team van medewerkers in voor een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger. Je bent het aanspreekpunt van de dienst, zowel voor de burger als voor je medewerkers, en pakt de complexere en betwiste dossiers diplomatisch, discreet en correct aan. Je bent verantwoordelijk voor de processen en producten van de dienst burgerzaken. Je kan deze processen verder uitbouwen.

A
master of gelijkwaardig
zaterdag, 24 september, 2016
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt tewerkgesteld binnen het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk. Je rapporteert aan het diensthoofd en/of sectieverantwoordelijke.

Basisdoelstelling: Medewerking verlenen bij de voorbereiding, advisering en uitvoering van het provinciaal beleid in het PTI, in het bijzonder 

  • Beheer van de mediatheek/open leercentrum (OLC)
  • Budgetbeheer overeenkomstig de richtlijnen binnen het bestuur met daarmee samengaande contractopvolging.
A
bachelor of gelijkwaardig
donderdag, 25 augustus, 2016

Pagina's