Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
Sociaal Huis Mechelen

Als facilitair manager voor de twee woonzorgcentra ben je verantwoordelijk voor de klantvriendelijke en efficiënte werking van de dienstverlening in de domeinen van schoonmaak, linnendienst en maaltijdvoorziening aan de bewoners.  Je leidt tevens de teamchefs van woonzorgcentrum Hof van Egmont.

Jouw taken:

A
master of gelijkwaardig
zondag, 30 augustus, 2015
396 keer bekeken
100%
Bij
Hulpverleningszone Midwest

Ontwikkelen van een beleid voor de zone inzake arbeidsveiligheid, preventie en welzijn, inzake bedrijfsgezondheidszorg en psychosociale zorg. Adviseren en begeleiden van de werkgever, de brandweerzone, de zoneraad en de leden van de hiërarchische lijn en werknemers van de zone in verband met de toepassing van de wettelijke verplichtingen uit het ARAB, de welzijnswet en de veiligheidscodex, de specifieke regelgeving van toepassing op de brandweer en het veiligheidsbeleid met het oog op het welzijn van de werknemers en het voorkomen van arbeidsongevallen e.a.

2318.78 - 3907.07 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 14 september, 2015
307 keer bekeken
100%
Bij
Stad Gent

Je leidt het team dat verantwoordelijk is voor de personeelsbehoefte, het personeelsbudget en de bijhorende processen van de Stad Gent en het OCMW Gent. Samen met jouw team streef je naar een correcte inzet van personeelsmiddelen in relatie tot de verwachte dienstverlening, o.m. op basis van een strategische interactie met de interne klanten. Daarnaast heb je een coördinerende en ondersteunende rol bij het budgetbeheer van het Departement HR. Jouw team zal uitgroeien tot een tiental medewerkers.

A
master of gelijkwaardig
woensdag, 16 september, 2015
51 keer bekeken
100%
Bij
Stad Aalst

De deskundige handhaving staat in de uitvoering van het  handhavingsbeleid zoals bepaald door het bestuur teneinde bij te dragen tot de uitvoering van het gemeentelijke stedenbouwkundige beleid.

 

2318.78 - 3129.68 €/maand(bruto)
9300 Aalst
België
B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 14 september, 2015
133 keer bekeken
100%
Bij
OCMW Gent

Je zal als ergotherapeut tewerkgesteld worden binnen een lokaal dienstencentrum of binnen de dienst Themawerking en Wonen (ergo@huis, GOLLD-project, enz.). Dit houdt onder meer in dat je:

2319.00 - 3907.00 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 7 september, 2015
133 keer bekeken
100%
Bij
OCMW Gent

Jouw taken:

2339.00 - 3920.00 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 7 september, 2015
254 keer bekeken
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Ruimtelijke Planning.

De dienst Ruimtelijke planning staat in voor:

A
master of gelijkwaardig
maandag, 14 september, 2015
162 keer bekeken
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

De dienst COOP situeert zich binnen het coördinatieteam facilitair beheer en levert juridische dienstverlening omtrent overheidsopdrachten, contracten in verband met het provinciaal patrimonium (onroerend en roerend) en andere juridische materies als beheersdienst ten behoeve van alle diensten van het provinciebestuur. Vanuit oogpunt van standaardisatie en specialisatie wordt in bepaalde gevallen zoals overheidsopdrachten en patrimoniale contracten de procedure van de cliëntdiensten overgenomen.

A
master of gelijkwaardig
maandag, 14 september, 2015
164 keer bekeken
100%
Bij
Onderwijsinspectie

Doel van de functie:

  • Samen met je collega-inspecteurs licht je onderwijsinstellingen door, wat betekent dat je nagaat of instellingen de onderwijsreglementering respecteren en op systematische wijze hun eigen kwaliteit bewaken en onderzoeken.
  • In nauwe samenwerking met de leden van het GIA-team voer je onderzoeksopdrachten uit.

Inzetbaarheid:

B
bachelor of gelijkwaardig
dinsdag, 8 september, 2015
423 keer bekeken
100%
Bij
Universiteit Gent

De voorbije jaren zijn een aantal belangrijke initiatieven met betrekking tot metaalonderzoek gegroepeerd op de campus Technologiepark van de UGent te Zwijnaarde. Hierbij zijn zowel een aantal universitaire vakgroepen als diverse industriële partners die actief zijn in de zeer brede sector Metaal. De aldus gegroeide cluster legt de basis voor een consortium dat de volledige waardeketen omspant vanaf metaal¬productie tot applicatie.

A
master of gelijkwaardig
woensdag, 30 september, 2015
171 keer bekeken

Pagina's