Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
Stad Gent

Je ondersteunt de artistieke werking van het S.M.A.K. Je werkt actief mee aan de organisatie van tentoonstellingen, artistieke evenementen en projecten in het kader van het museumwerk. Je biedt ondersteuning bij kunstwetenschappelijk onderzoek, je coördineert publicaties en je levert redactionele bijdragen aan. Je werkt mee aan kennisbeheer en bouwt een breed netwerk uit met actoren in het werkveld van de hedendaagse kunst, in functie van de artistieke activiteiten en projecten van het S.M.A.K.

Minimum 2342.90 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 14 december, 2015
100%
Bij
Stad Gent

Je staat in voor de opmetingen ter plaatse en vanuit jouw basiskennis van Autocad voor de digitale intekening van innames van het openbaar domein. Dit gaat bijvoorbeeld over terrassen bij horecazaken, straatgeveltuintjes, signalisatie, wegvergunningen, enz. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor controles, nl. preventieve controles in de fase van de aanvraag en controles van de verleende vergunningen naar conformiteit. Je zorgt ook voor de administratieve opvolging hiervan.

Minimum 2342.90 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 14 december, 2015
100%
Bij
Stad Gent

Je volgt de beslissing van de Vlaamse regering op wat betreft het strategische meerjarenplan van de lokale besturen, de afslanking van de provincies, de integratie van de OCMW’s in de lokale besturen, alsook het Vlaams stedenbeleid. Je onderzoekt wat de impact hiervan is op de Stad Gent. Je voert ook onderhandelingen met andere besturen.

Minimum 2928.63 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
maandag, 14 december, 2015
100%
Bij
AGB Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Je opdracht
Als Financieel Manager ben je eindverantwoordelijke voor de financiële boekhouding van het Stedelijk Onderwijs (service- en coördinatiecentrum en de verschillende divisies).
Je geeft leiding aan een team van 13 medewerkers en rapporteert aan de financieel directeur van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

Je belangrijkste taken:

Minimum 3525.29 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
maandag, 14 december, 2015
100%
Bij
Stad Mechelen

Stad Mechelen gaat op zoek naar een:

BMI Manager

Coördinator beleids- en managementinformatie

De afdeling Strategie en ontwikkeling van de stad Mechelen heeft als hoofddoelstelling de realisatie van het toekomstgericht en geïntegreerd strategisch beleid van de stad op te volgen.

Op vandaag heeft de stad als organisatie nood aan beleids- en managementinformatie (BMI) ter ondersteuning van beslissingen van beleidsmakers, van de werking van de diensten en de uitvoering van actieplannen en projecten.

A
master of gelijkwaardig
donderdag, 17 december, 2015
100%
Bij
OCMW Rotselaar

Je zorgt voor de interne IT ondersteuning van de gebruikers van het lokaal informaticaplatform. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het OCMW.

B
bachelor of gelijkwaardig
vrijdag, 11 december, 2015
je bent reeds ambtenaar
100%
Bij
OCMW Rotselaar

Je werkt voor de sociale dienst van het OCMW. (collectieve schuldenregeling, vertegenwoordiging voor rechtbanken, enz.).

A
master of gelijkwaardig
doctoraat
vrijdag, 11 december, 2015
je bent reeds ambtenaar
100%
Bij
Provincie Oost-Vlaanderen
  • je schept een gepast pedagogisch klimaat binnen de leefgroep (goed evenwicht tussen ondersteunen en begrenzen, belemmeringen wegnemen, hanteren van de aangeleerde handelingsmethoden,…)
  • je bewaakt de fysieke en emotionele veiligheid van de jongeren
  • je speelt in op de fysische en materiële behoeften van de jongeren (kledij, voeding, nachtrust, orde en netheid, organiseren en begeleiden van sport en ontspanning, …)
Minimum 2131.13 €/maand(bruto)
Eisdale 1
9600 Ronse, Oost-Vlaanderen
België
B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 14 december, 2015
100%
Bij
OCMW Huldenberg

Je werkt voor de sociale dienst van het OCMW. (collectieve schuldenregeling, vertegenwoordiging voor rechtbanken, enz.).

2928.63 - 5153.58 €/maand(bruto)
Sint-Jansbergsteenweg
3040 Huldenberg, Vlaams Brabant
België
A
master of gelijkwaardig
maandag, 7 december, 2015
je bent reeds ambtenaar
100%
Bij
Provincie Oost-Vlaanderen

Voor schoonmaakpersoneel:

Minimum 1775.94 €/maand(bruto)
E
geen diploma
vrijdag, 11 december, 2015

Pagina's