Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel - BAM

Als projectcommunicator ben je verantwoordelijk voor het plannen, uitwerken en opvolgen van de communicatie voor jouw projectgebied.

Je zorgt er voor dat iedereen die er belang bij heeft optimaal geïnformeerd wordt en blijft over wat er staat te gebeuren. Dit betekent bijvoorbeeld dat jij de informatiemomenten organiseert of de nieuwsbrieven schrijft voor de buurtbewoners of handelaars uit de buurt. Zo help je mee een optimale verstandhouding op te bouwen met alle relevante doelgroepen en stakeholders.

B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 20 juni, 2016
100%
Bij
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel - BAM

In het kader van de uit te voeren studies verzorg je de opmaak, het nazicht en de begeleiding van de ontwerpen, de opmaak van vergunningsaanvragen, en het uitwerken en afhandelen van procedures.

Je zorgt ook voor de opvolging van aanbestedingsprocedures, de analyse van offertes, en je staat in voor de bewaking van de kostprijs van projecten in ontwerpfase. Je overlegt met stakeholders, nutsmaatschappijen, betrokken bedrijven en omwonenden. Je werkt faseringen en minderhinder plannen uit in overleg met de mobiliteitsexpert.

A
master of gelijkwaardig
maandag, 20 juni, 2016
100%
Bij
De Watergroep

Plaats in de organisatie

De dienst productie is binnen de provinciale directie verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van de productie-infrastructuur. De dienst is georganiseerd in twee cellen:

  • De cel automatisering & teletransmissie is verantwoordelijk voor het automatiseren van de productie-infrastructuur en telecontrole van productie, berging en toevoer (watertorens, hydroforen, toevoerleidingen, ...).

Koning Boudewijnstraat 46
9000 Gent, Oost-Vlaanderen
België
B
bachelor of gelijkwaardig
dinsdag, 31 mei, 2016
100%
Bij
Hulpverleningszone Oost

De taken zoals bepaald in het KB van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones en zoals ingevuld door de dienst pro-actie en preventie van de zone Oost.

B
bachelor of gelijkwaardig
zondag, 19 juni, 2016
100%
Bij
OCMW Turnhout
  • Je leidt de dienst wonen & werken en rappor­teert aan de directeur sociale zaken.
  • Je zorgt voor een concrete invulling van de dienstverlening van OCMW Turnhout inzake wonen & werken, en ondersteunt de directeur sociale zaken in het beleidsvoorbereidend en –uitvoerend werk in dit domein.
  • Je stuurt je medewerkers aan, en coacht en ondersteunt ze.
  • Je optimaliseert de werking en organisatie van je dienst, en stemt de werking van de verschillende teams op elkaar af. Je werkt actief aan verbinding tussen jouw teams en de eerstelijnswerking.
A
master of gelijkwaardig
zondag, 12 juni, 2016
100%
Bij
VVSG

Om de VVSG te vertegenwoordigen in het Netheidsnetwerk bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) is de VVSG op zoek naar een projectmedewerker openbare netheid

A
master of gelijkwaardig
maandag, 6 juni, 2016
100%
Bij
Stad Gent

Je leidt meerdere dienstoverschrijdende projecten in fase van planning, ontwerp en / of uitvoering.

Minimum 2928.63 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
dinsdag, 7 juni, 2016
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Waterlopen.
Je staat in voor het behandelen van watertoetsdossiers, opmaak van ontwerpen, voorbereiden en opvolgen van onderhouds- en investeringsprojecten met betrekking tot waterbeheer die voornamelijk in het zuiden van de provincie zijn gelegen.
Standplaats is provinciehuis Potyze in Ieper waar gerapporteerd wordt aan de leidend ambtenaar van de zones IJzer - Zuid en Leie - Zuid

B
bachelor of gelijkwaardig
woensdag, 1 juni, 2016
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt tewerkgesteld binnen het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk. Je rapporteert aan het diensthoofd en/of sectieverantwoordelijke.

Basisdoelstelling

Medewerking verlenen bij de voorbereiding, advisering en uitvoering van het provinciaal beleid in het PTI, in het bijzonder:

  • Beheer van de mediatheek/open leercentrum (OLC)
  • Budgetbeheer overeenkomstig de richtlijnen binnen het bestuur met daarmee samengaande contractopvolging.
B
master of gelijkwaardig
woensdag, 1 juni, 2016
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je kan als projectcoördinator tewerkgesteld worden binnen verschillende provinciale diensten.

A
master of gelijkwaardig
woensdag, 1 juni, 2016

Pagina's