Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
Hulpverleningszone Taxandria

De beleidsadviseur P&O staat in voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de beleidsdoelstellingen. De functiehouder bouwt hiervoor samenwerkingsverbanden uit met diverse partners en organisaties. Omwille van zijn/haar expertise is de beleidsadviseur het aanspreekpunt voor vragen inzake het beleidsdomein HRM. Hij/zij ondersteunt de doelgroep, zorgt voor participatie en onderhoudt contacten met het netwerk van op de doelgroep gerichte organisaties.

Welke TAKEN vertrouwen we toe aan de beleidsadviseur P&O?

A
bachelor of gelijkwaardig
master of gelijkwaardig
zondag, 26 maart, 2017
100%
Bij
Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum)

De eerste opdracht van de medewerk-st-er is het behandelen van meldingen en individuele dossiers waarvoor Unia bevoegd is.

Hij/zij bereidt structurele verslagen, adviezen en aanbevelingen voor.

De medewerk-st-er is bovendien betrokken bij de ontwikkeling van informatie- en sensibiliseringsacties.

A
master of gelijkwaardig
vrijdag, 14 april, 2017
100%
Bij
Myria (Federaal Migratiecentrum)

Deze functie kadert binnen een partnerschap tussen Myria en UNHCR.

De medewerk-st-er is referentiepersoon voor vragen over het recht op gezinshereniging of de mogelijkheden rond het verkrijgen van een humanitair visum voor familieleden van personen met internationale bescherming (erkende vluchtelingen en personen met subsidiaire bescherming).

In deze hoedanigheid is hij/zij verantwoordelijk voor het behandelen van individuele dossiers (over deze materie).

A
master of gelijkwaardig
maandag, 27 maart, 2017
100%
Bij
Gemeente Dilbeek

De deskundige werkt binnen het zelfsturende team ‘bevolking’ en is de expert vreemdelingenzaken.  Naast de uitvoering van de eigen taken ondersteunt de deskundige de andere teamleden van het team bevolking.

Functieomschrijving:

B
bachelor of gelijkwaardig
woensdag, 5 april, 2017
100%
Bij
Gemeente Dilbeek

De medewerker Wonen & Ondernemen’ maakt deel uit van het team ‘Wonen & Ondernemen’. In dit team, dat ongeveer 15 teamleden telt, wordt gewerkt binnen zes vakgebieden: ruimtelijke ordening, milieu, afval, lokale economie, huisvesting en ruimtelijke planning. Van medewerkers binnen het team wordt verwacht dat zij instaan voor administratieve en organisatorische taken.

C
(hoger) secundair onderwijs
woensdag, 5 april, 2017
100%
Bij
Stad Gent

Je staat in voor het proces van retributies en het annuleringsbeleid. Je verdiept je in het werkveld en volgt ontwikkelingen en nieuwe regelgeving binnen je vakgebied op. Daarnaast leid je een team van technische medewerkers en stuur je hun werkzaamheden aan. Je bent het centrale aanspreekpunt van je team, wat wil zeggen dat je contacten onderhoudt met gerechtsdeurwaarders, instaat voor de behandeling van klachten van burgers, aanwezig bent in het overleg met de ombudsvrouw, ondersteunt bij moeilijke situaties aan de balie,  enzovoort.

Minimum 2389.90 €/maand(bruto)
B
geen diploma
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 3 april, 2017
100%
Bij
Erasmushogeschool Brussel

De adviseur zal deel uitmaken van de dienst Facility en zal vanuit de hoofdzetel in Anderlecht instaan voor o.a. het beheer van de hvac-installaties en het elektrisch netwerk van de verschillende sites. Uiteraard is geregeld nazicht en controle ter plaatse noodzakelijk.

Aanvragen van offertes en prijsvergelijkingen maken conform de wetgeving overheidsopdrachten maken deel uit van de opdracht net zoals het voorstellen van modernisering en optimalisatie van de installaties.

3305.42 - 5573.00 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
zondag, 16 april, 2017
100%
Bij
Provincie Oost-Vlaanderen

Het provinciebestuur organiseert een vergelijkende selectieprocedure voor de functie van assistent-startbaan (m/v) bij het provinciebestuur.

De selectieprocedure bestaat uit een aanwervingsexamen.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Deze wervingsreserve zal aangewend worden voor het invullen van allerhande voltijdse en deeltijdse contractuele betrekkingen van assistent-startbaan bij het provinciebestuur. 

Takenpakket:

Minimum 1818.33 €/maand(bruto)
D
geen diploma
maandag, 10 april, 2017
100%
Bij
Hulpverleningszone Rivierenland

De deeltijdse functie van administratief medewerker verzekering/logistiek omvat volgende taken:

C
(hoger) secundair onderwijs
zondag, 9 april, 2017
100%
Bij
Hulpverleningszone Rivierenland
  • De deskundige PR en Communicatie is de specialist in de organisatie rond communicatie. Hij valt onder de directe leiding van de directeur communicatie.
  • De deskundige PR en Communicatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het communicatiebeleid voor de hulpverleningszone, zowel intern als extern.
  • Het samenstellen en verbeteren van de communicatiemix, zodat deze binnen het budget en de stijl van de hulpverleningszone Rivierenland blijft en zodat de boodschap optimaal overkomt op de doelgroep.
B
bachelor of gelijkwaardig
zondag, 9 april, 2017

Pagina's