Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
Jobpunt Vlaanderen

Als Algemeen Directeur, ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van de organisatie. Je bent de drijvende kracht om de reeds ingezette transformatie verder succesvol te concretiseren.

Meer concreet zal je werken op vier grote domeinen:

A
master of gelijkwaardig
woensdag, 28 oktober, 2015
114 keer bekeken
100%
Bij
Gemeente Galmaarden

Je staat o.a. in voor de administratieve opvolging en afhandeling van de dossiers met betrekking tot het gemeentelijk patrimonium (wegen, groen en gebouwen). Je coördineert, volgt op en controleert uitbestede werken; je staat in voor het mobiliteitsplan, preventie en bescherming op het werk;…

B
bachelor of gelijkwaardig
woensdag, 28 oktober, 2015
52 keer bekeken
100%
Bij
Hulpverleningszone Centrum

U bereidt de vergaderingen van het zonecollege en de zoneraad voor in de daartoe voorziene toepassing, Q-besluitvorming. U biedt ondersteuning bij het opvolgen van de kwaliteit van de besluiten van het zonecollege en de zoneraad en het toepassen van de regelgeving. Indien nodig formuleert u in overleg met de diensten adviezen en richtlijnen ter verbetering van de werking van de besluitvormingsorganen.

Minimum 2342.90 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 19 oktober, 2015
94 keer bekeken
100%
Bij
Hulpverleningszone Centrum

Als hulpverlener-ambulancier bent u een schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. U werkt steeds in een klein team, maar staat zelfstandig in voor het stellen van medische handelingen. U leeft zich in de leefwereld van de patiënt in en u heeft bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie.

C
(hoger) secundair onderwijs
maandag, 26 oktober, 2015
97 keer bekeken
100%
Bij
Stad Gent

Je bent eindverantwoordelijke voor de organisatie van de bewaking en beveiliging van de stedelijke musea Gent en voor het gebouwenbeheer van hun locaties. Je organiseert de fysische, organisatorische en technologische beveiliging van de musea. Je houdt de gebouwtechnische infrastructuur van de musea operationeel en je staat in voor de optimalisatie ervan. Je coördineert de verantwoordelijken op deze terreinen in de musea. Als de situatie dit vereist, werk je op onregelmatige tijdstippen.

Minimum 3525.08 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
dinsdag, 27 oktober, 2015
78 keer bekeken
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt tewerkgesteld als centrumleider van de Blankaart in Diksmuide en de Nachtegaal in de Panne. Beide natuureducatieve bezoekerscentra maken deel uit van een netwerk van 6 provinciale NME-centra. De provinciale NME-bezoekerscentra vervullen meerdere functies: steeds fungeren zij als toeristische onthaalpunten voor de omliggende natuur en de ruimere regio. Met educatieve pakketten rond milieu, natuur en duurzaamheid worden schoolgroepen begeleid. Veldwerk staat daarbij centraal.

A
master of gelijkwaardig
maandag, 19 oktober, 2015
171 keer bekeken
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt diensthoofd van de Groendienst.

8000 Brugge
België
A
master of gelijkwaardig
maandag, 19 oktober, 2015
180 keer bekeken
100%
Bij
Stad Dendermonde

Je zorgt voor een efficiënte en effectieve organisatie van het aankoopbeleid en verzekeringenbeheer van de stad, rekening houdend met de wet op de overheidsopdrachten. Je bereidt de betaalvisa voor de financieel beheerder voor. Je ondersteunt en begeleidt de stadsdiensten bij procedures rond overheidsopdrachten en superviseert het verzekeringenbeheer en de schadedossiers. Je geeft leiding aan een team van 7 administratief medewerkers en een deskundige verzekeringen.

2928.00 - 3424.00 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
zondag, 25 oktober, 2015
185 keer bekeken
100%
Bij
Stad Gent

Vanuit jouw pedagogische expertise werk je educatieve projecten uit rond natuur en milieu voor kinderen, van kleuterleeftijd tot en met de 2e graad lager onderwijs. Je zorgt voor een informatiebundel of educatief pakket voor de bezoekers en  geeft hen op basis van een draaiboek les. Samen met jouw collega’s werk je de natuur- en milieueducatie op niveau van de Stad verder uit. Werken op een schoolhoeve betekent dat je in elk seizoen grotendeels buiten zal zijn. Je helpt ook mee bij het verzorgen van de boerderijdieren en het onderhouden van de accommodatie.

Minimum 2342.90 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
dinsdag, 20 oktober, 2015
249 keer bekeken
100%
Bij
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
  • Je beheert en faciliteert de centraal beheerde inventaris van wetgeving die toepasselijk is op het havenbedrijf
  • Je verleent actieve ondersteuning aan de verschillende (operationele) afdelingen bij de uitrol van hun legal compliancebeleid, zowel juridisch inhoudelijk, als procesmatig, doch steeds vanuit een louter adviserende en faciliterende rol.
3368.00 - 5293.00 €/maand(bruto)
Hofstraat 17
2000 Antwerpen, Antwerpen
België
A
master of gelijkwaardig
zondag, 18 oktober, 2015
156 keer bekeken

Pagina's