Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
De Watergroep

Plaats in de organisatie

De provinciale directie is als operationele business unit verantwoordelijk voor de distributie van (drink)water in de regio, voor de bedrijfsvoering en het onderhoud van het ter beschikking gestelde productie- en toevoersysteem, voor de dienstverlening aan de klanten en de relaties met de vennoten van de desbetreffende provincie.

Er zijn momenteel 2 vacatures als klantenbeheerder (medewerker klantendienst):

2391.00 - 2391.00 €/maand(bruto)
C
(hoger) secundair onderwijs
zondag, 29 oktober, 2017
100%
Bij
De Watergroep

Als gespecialiseerd elektricien voer je opdrachten uit in drinkwater- en proceswaterinstallaties van industriële klanten.

Dit zijn jouw belangrijkste taken:

B
bachelor of gelijkwaardig
zondag, 22 oktober, 2017
100%
Bij
De Watergroep

Plaats in de organisatie

Als arbeider (fonteinier) werk je in de provinciale directie die binnen De Watergroep verantwoordelijk is voor de distributie van (drink)water en voor het onderhoud van het productie- en toevoersysteem.

Je kan worden ingeschakeld in een van onze sectorale dienstencentra in

2289.00 - 2289.00 €/maand(bruto)
D
geen diploma
zondag, 22 oktober, 2017
100%
Bij
OCMW Temse

Onder de verantwoordelijkheid van de directeur sociale zorg of directeur ouderenvoorzieningen sta je in voor de implementatie, organisatie, coördinatie en opvolging van de decretaal opgelegde integrale kwaliteitszorg binnen de welzijnsvoorzieningen van het OCMW.

Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur Sociale Zorg of directeur ouderenvoorzieningen.

Je bent verantwoordelijk voor het goed beheer van het toevertrouwde werkmateriaal, staat mede in voor een correcte en vriendelijke sfeer en werkt mee aan brand- en evacuatieoefeningen. 

B
bachelor of gelijkwaardig
zondag, 5 november, 2017
100%
Bij
De Watergroep

Plaats in de organisatie

De provinciale directie is binnen De Watergroep verantwoordelijk voor de distributie van (drink)water in de regio, het onderhoud van het productie- en toevoersysteem, de dagelijkse bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de klanten. Elke provinciale directie bestaat uit een aantal technische diensten, de klantendienst, de dienst interne ondersteuning en de sectorale dienstencentra.

2736.00 - 3205.00 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
zondag, 22 oktober, 2017
100%
Bij
De Watergroep

Plaats van de afdeling in de organisatie

2376.00 - 3205.00 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
zondag, 22 oktober, 2017
100%
Bij
Stad Gent

Je voert interne audits uit die bestaan uit een analyse en evaluatie van (delen van) het Interne Controle Systeem (ICS). De Dienst Interne Audit wil immers nagaan of dit controlesysteem bijdraagt tot de realisatie van de organisatiedoelstellingen en risicobeheersing. Op basis van je onderzoekswerk maak je een rapport met bevindingen en eventuele aanbevelingen voor het ICS. Zo informeer je het management over de betrouwbaarheid van het ICS en ondersteun je hen in de permanente verbetering ervan.

A
master of gelijkwaardig
maandag, 6 november, 2017
100%
Bij
Stad Gent

Vanuit jouw expertise in personeelsbudgettering en subsidies ondersteun en adviseer je medewerkers en diensten. Je staat in voor de opmaak en opvolging van de personeelsbegroting en de meerjarenplanning. Je berekent directe en indirecte loonkosten, persoonsgebonden subsidies en werkingskosten. Hierbij zorg je ervoor dat de geplande uitgaven de effectieve uitgaven zo dicht mogelijk benaderen. Daarnaast heb je een coördinerende rol betreffende het personeelsluik van de subsidies.

A
master of gelijkwaardig
maandag, 6 november, 2017
100%
Bij
OCMW Gent

Het OCMW Gent is een open, betrokken, creatieve, en doelgerichte organisatie. Binnen dit

waardenkader sta jij onder meer in voor volgende taken:

B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 30 oktober, 2017
100%
Bij
Natuurinvest

Je voert alle nodige communicatie uit in het kader van de twee projecten zoals vastgelegd in de projectprogramma’s.

B
bachelor of gelijkwaardig
zondag, 12 november, 2017

Pagina's