53 jobs

Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
Stad Gent

Je bewaakt de woonkwaliteit door het uitvoeren van controles op de naleving van de Vlaamse Wooncode en het Kamerdecreet. Dit betekent dat je afspraken inplant om woningen te bezoeken, ter plaatse vaststellingen doet en verslagen maakt van je controles. Je zorgt ervoor dat de elementaire vereisten op vlak van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit, gerespecteerd worden. Dit houdt onder meer in dat je voor private woningen en kamers die aan de normen voldoen conformiteitsattesten uitreikt, en deze die niet voldoen onbewoonbaar en/of ongeschikt verklaart.

Minimum 2342.90 €/maand(bruto)
Keizer Karelstraat 1
Gent 9000, Oost-Vlaanderen
België
B
bachelor of gelijkwaardig
dinsdag, 5 mei, 2015
47 keer bekeken
100%
Bij
Stad Gent

Je staat aan het hoofd van de Cel ICT en catalografie van de Bibliotheek, die bestaat uit 5 medewerkers. Vanuit jouw affiniteit met ICT bouw je de cel verder uit met het oog op de multimediale uitdagingen waarmee de Bibliotheek geconfronteerd wordt. Je detecteert opportuniteiten binnen je werkveld en zet samenwerkingsverbanden op. Je werkt initiatieven en projecten uit, zoals bijvoorbeeld applicaties, en implementeert ze met partners. Je hebt kennis van platformen zoals Drupal, HTML 5 enz. en je hebt ervaring met applicaties en open data.

Minimum 2928.63 €/maand(bruto)
A
geen diploma
bachelor of gelijkwaardig
master of gelijkwaardig
dinsdag, 5 mei, 2015
175 keer bekeken
100%
Bij
Provincie Limburg

Als ruimtelijk planner adviseer je de deputatie rond de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS's) en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's). Je speelt op een dynamische wijze in op de lokale behoeften en problemen en je zorgt voor de afstemming van de GRS's en de GRUP's met het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (RSPL) en het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Daaarnaast werk je aan de uitvoering van het provinciaal ruimtelijk beleid. Hiervoor werd een provinciaal ruimtelijk structuurplan opgesteld.

2928.00 - 4852.00 €/maand(bruto)
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt, Limburg
België
A
master of gelijkwaardig
woensdag, 22 april, 2015
88 keer bekeken
100%
Bij
Provincie Limburg

Vanuit een duidelijke visie en strategie leid, coördineer en coach je, als directeur Gebouwen/Real Estate, de Afdeling Gebouwen/Real Estate. Je doel is in een resultaatsgericht, kwalitatief hoogstaand, deskundig onderbouw beleid rond het patrimoniumbeheer uit te bouwen, waarbij je oog hebt voor de behoefte van de organisatie op korte en lange termijn. Verder sta je in voor het efficiënte beheer van het provinciale patrimonium, inclusief gebouwen, verbouwen, onderhoud, ...

4470.00 - 6514.00 €/maand(bruto)
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt, Limburg
België
A
master of gelijkwaardig
woensdag, 22 april, 2015
109 keer bekeken
100%
Bij
Provincie Limburg

Als bestuurssecretaris Detailhandel ontwikkel je, op basis van de resultaten van het recente koopstromenonderzoek, creatieve beleidsvoorstellen voor de ondersteuning van de Limbursge detailhandel met als doel een hogere koopbinding en een sterkere koopattractie op Limburgs niveau te realiseren. Je speelt een actieve rol in het Vlaamse kennisnetwerk detailhandel en ondersteunt de gemeenten in het lokale detailhandelsbeleid.

2928.00 - 4852.00 €/maand(bruto)
Universiteitslaan 1
3540 Herk-de-Stad, Limburg
België
A
master of gelijkwaardig
woensdag, 22 april, 2015
94 keer bekeken
100%
Bij
OCMW Kraainem

U staat in voor het onderhoud van woningen van gezinnen, mindervaliden en senioren, die daar tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen voor instaan, die woonachtig zijn te Kraainem.

1782.00 - 2774.00 €/maand(bruto)
D
geen diploma
donderdag, 7 mei, 2015
117 keer bekeken
100%
Bij
OCMW Kraainem
  • Verzekeren van maatschappelijke dienstverlening
  • Bieden van psychosociale hulp, informatie, advies en concrete dienstverlening aan personen om hun maatschappelijke integratie te bevorderen
  • Leiding geven aan de medewerkers van de thuisdiensten
  • Opstellen en opvolgen van een hulpverleningsplan aangepast aan de noden van de cliënt
2318.00 - 3907.00 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
donderdag, 7 mei, 2015
221 keer bekeken
100%
Bij
Provincie Limburg

Als projectmanager heb je als doel op een proactieve wijze de deelname van Limburgse actoren aan grensoverschrijdende projecten met een Limburgse sociaaleconomische relevantie te maximaliseren. Vanuit een cratieve ingesteldheid weet je de Limburgse projectontwikkeling en beleidsopties te verbinden aan de Europese subsidiemogeljikheden en de Europese beleidsprioriteiten en zorg je voor de efficiënte en effectieve uitvoering van de verschillende programma's.

2928.00 - 4852.00 €/maand(bruto)
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt, Limburg
België
A
master of gelijkwaardig
woensdag, 22 april, 2015
144 keer bekeken
100%
Bij
Universiteit Gent

Momenteel hebben wij één halftijdse betrekking als bibliotheekbediende bij het decanaat van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.

1064.97 - 2070.67 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
woensdag, 29 april, 2015
369 keer bekeken
100%
Bij
Stad Gent

Je organiseert en voert selectieprocedures uit met het oog op de optimale invulling van de vacatures van Stad Gent. Je bent verantwoordelijk voor de planning, de inhoudelijke en juridisch-procedurele opvolging en de uitvoering van de procedures die jou worden toegewezen. Door middel van diverse selectietools kom je tot een gemotiveerd beeld van de competenties van kandidaten. Je werkt hiervoor nauw samen met de interne klant. Je werkt actief mee aan de uitbouw van gezamenlijke HR processen tussen Stad en OCMW.

Minimum 2928.63 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
woensdag, 29 april, 2015
335 keer bekeken

Pagina's