Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
sogent

Je maakt deel uit van de afdeling projecten waar je instaat voor het realiseren, coördineren, leiden en bewaken van de aan jou toegewezen ruimtelijke projecten van conceptfase, over realisatie tot oplevering. Je houdt hierbij rekening met de relevante regelgeving, de programma-eisen, de financiële haalbaarheid en het budget. Je stelt in functie van jouw projecten o.a. contracten, bestekken, budgetten en een planning op.  Je werkt steeds intensief samen met verschillende actoren, aannemers en burgers, leidt vergaderingen en onderhandelingen.

A
master of gelijkwaardig
zondag, 31 juli, 2016
100%
Bij
Hulpverleningszone Centrum

Rijden met vrachtwagens en personenwagens, ondersteuning bieden in de magazijnen en uitvoeren van klussen in de kazernes.

U vervult hiervoor één of meer van volgende kernopdrachten:

  • U bereidt de werkplaats voor op de uit te voeren werkzaamheden. Dit houdt onder meer in dat u:

  • de werkplaats van de nodige signalisatie en afbakening voorziet en ervoor zorgt dat de werkzaamheden voor een eventuele omstaander, uw collega’s en uzelf veilig kunnen verlopen

Roggestraat 70
9000 Gent, Oost-Vlaanderen
België
D
geen diploma
woensdag, 17 augustus, 2016
100%
Bij
Hulpverleningszone Centrum

De Directie Bedrijfsvoering heeft een ondersteunende rol ten aanzien van de organisatie, het personeel en het management van de Brandweerzone. Bedrijfsvoering draagt ertoe bij dat de zone zich ten volle kan toespitsen op de organisatie en uitvoering van zijn kerntaken.

In het kader daarvan is de Directie Bedrijfsvoering ook verantwoordelijk voor het uitwerken en het uitvoeren van het personeelsbeleid voor administratief en technisch personeel (ATP). Het personeelsbehoeftenplan voorziet de invulling van een 80-tal ATP-medewerkers.

Roggestraat 70
9000 Gent, Oost-Vlaanderen
België
B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 22 augustus, 2016
100%
Bij
Hulpverleningszone Centrum

De Hulpverleningszone centrum is opgedeeld in 8 directies. Elke directie bestaat uit een aantal diensten en wordt geleid door een directeur.

U werkt binnen de directie Dispatch en ICT.

Deze directie behelst zowel de operationele als de administratieve inzet van ICT.

U rapporteert aan de directeur.

Roggestraat 70
9000 Gent, Oost-Vlaanderen
België
A
geen diploma
maandag, 12 september, 2016
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt tewerkgesteld in het Zwin Natuur Park. Je rapporteert aan de directeur van het Zwin
Natuur Park.

B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 25 juli, 2016
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt tewerkgesteld binnen het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk. Je rapporteert aan het diensthoofd en/of sectieverantwoordelijke.

Basisdoelstelling: Medewerking verlenen bij de voorbereiding, advisering en uitvoering van het provinciaal beleid in het PTI, in het bijzonder 

  • Beheer van de mediatheek/open leercentrum (OLC)
  • Budgetbeheer overeenkomstig de richtlijnen binnen het bestuur met daarmee samengaande contractopvolging.
A
bachelor of gelijkwaardig
donderdag, 25 augustus, 2016
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst ICT en geeft leiding aan de sectie  CTprojectcoördinatie, die naast jou uit twee collega’s bestaat. 

A
master of gelijkwaardig
donderdag, 25 augustus, 2016
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt diensthoofd van de Groendienst. De Groendienst staat in voor het dagelijks beheer van ruim 1900 hectare aan openbaar groen in diverse vormen (provinciedomeinen, groene en blauwe assen, bufferbekkens, tuinen, …).

De groendienst omvat een centrale staf en 2 secties: een secties ‘domeinbeheer’ waaronder de operationele werking en domeincoördinatie van de 7 groenbrigades die de beheersopdracht op het terrein waarmaken en de handhaving vallen en een sectie ‘domeinplanning & projecten’ die o.a. de planning en inrichting van domeinen en groene assen uitwerkt.

A
master of gelijkwaardig
donderdag, 25 augustus, 2016
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt coördinator Strategische Programma’s binnen de dienst Griffie van het provinciebestuur West-Vlaanderen. De dienst Griffie staat in voor de politieke en administratieve besluitvormingsprocessen (provincieraad, deputatie, MAT en CT+), de strategische beleids- en financiële processen (BBC) alsook voor de coördinatie van de ondersteuning van de decretale graden en de ontwikkeling van de provinciale organisatie.

A
master of gelijkwaardig
donderdag, 25 augustus, 2016
100%
Bij
OCMW Gent
  • je coördineert overkoepelende technische opdrachten van de cluster bouw (renovatie en decoratie) en faciliteert de planning en logistieke opvolging van de dagelijks werking van de dienst;
  • je staat in voor opmaak en opvolging van offertes en bestellingen;
  • je rapporteert over de opvolging van de werkzaamheden;
  • je bouwt technische expertise op en je biedt technische ondersteuning en geeft advies.
B
bachelor of gelijkwaardig
zondag, 7 augustus, 2016

Pagina's