Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
Hulpverleningszone Centrum

Als preventieadviseur sta je in voor het welzijn van de werknemers en beheers je volgende disciplines: arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid, arbeidshygiëne, ergonomie, psychosociale aspecten van het werk, ongewenst gedrag op het werk, verfraaiing van de werkplaatsen en milieu (dit laatste gelinkt aan voornoemde thema’s).Je bewaakt o.a. de risicobeheersing, het welzijn en de interne klachten.

Je staat in voor:

Minimum 2928.63 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
maandag, 3 augustus, 2015
166 keer bekeken
100%
Bij
Universiteit Gent

Momenteel hebben wij één voltijdse betrekking als technicus bij de vakgroep Medische Basiswetenschappen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

2129.93 - 4141.33 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
zondag, 16 augustus, 2015
54 keer bekeken
100%
Bij
Universiteit Gent

Momenteel hebben wij één voltijdse betrekking als Technicus bij de vakgroep Medische Basiswetenschappen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

1877.75 - 3550.21 €/maand(bruto)
C
(hoger) secundair onderwijs
zondag, 16 augustus, 2015
70 keer bekeken
100%
Bij
Stad Gent

Jouw kernopdracht situeert zich binnen het domein rationeel water- en energiegebruik en duurzaam bouwen. Samen met je collega’s geef je vorm aan het beleid omtrent rationeel energiegebruik binnen de Stad. Vanuit jouw expertise begeleid, sensibiliseer en adviseer je medewerkers en stadsdiensten en voer je opdrachten uit. Dit houdt onder meer in dat je analyses doet van stadsgebouwen op vlak van energie en concrete voorstellen doet om het energieverbruik te verminderen. Je maakt ook bouw- of technische dossiers op in functie van energiebesparing.

Minimum 2928.63 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
dinsdag, 11 augustus, 2015
191 keer bekeken
100%
Bij
Stad Gent

Je werkt in één van de instellingen van de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent. Je verzorgt en begeleidt jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar in de kinderdagverblijven en kinderen tussen 2,5 en 12 jaar tijdens de buitenschoolse momenten in een kleuterdagverblijf of een initiatief voor buitenschoolse opvang.

Minimum 1491.52 €/maand(bruto)
C
(hoger) secundair onderwijs
dinsdag, 4 augustus, 2015
224 keer bekeken
100%
Bij
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Voor de verdere uitbouw van het FWO zijn we dringend op zoek naar een voltijds dossierbeheerder aanvragen en lopende dossiers.
 
B
bachelor of gelijkwaardig
donderdag, 16 juli, 2015
641 keer bekeken
100%
Bij
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)

Voor de verdere uitbouw van het FWO zijn we dringend op zoek naar een Adviseur financiering en begroting.

Je ontwikkelt en bouwt een dienstverlening uit in het domein financiering en begroting. Je volgt de procedures m.b.t. de financiering van het FWO op en voert deze uit. Je stelt de begroting op en monitort de daaraan gekoppelde financiële middelen. Je wordt rechtstreeks aangestuurd door de directeur intern beheer. 

A
master of gelijkwaardig
donderdag, 16 juli, 2015
292 keer bekeken
100%
Bij
Stad Aalst

De deskundige Woonkwaliteit voert als expert woonkwaliteit decretale taken uit rond bewaking van de woonkwaliteit en inventarisatie van de leegstand.

De deskundige Woonkwaliteit neemt daarnaast ook ruimere taken op in kader van de uitvoering van het woonbeleid.

2318.78 - 3129.68 €/maand(bruto)
Grote Markt 3
9300 Aalst, Oost-Vlaanderen
België
B
bachelor of gelijkwaardig
dinsdag, 4 augustus, 2015
423 keer bekeken
100%
Bij
Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie zoekt een onderwijsinspecteur wiskunde (eventueel uitbreiding informatica) hoofdzakelijk inzetbaar voor opdrachten in het secundair onderwijs en het secundair volwassenonderwijs.
B
bachelor of gelijkwaardig
master of gelijkwaardig
doctoraat
zaterdag, 11 juli, 2015
474 keer bekeken
100%
Bij
Departement Landbouw en Visserij

Je ondersteunt en adviseert beleidsbepaler(s) zoals de afdelingen van het Departement landbouw en visserij, de Vlaamse Regering, de functionele ministers teneinde hen in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen te nemen.

Minimum 3019.77 €/maand(bruto)
Koning Albert II-laan 35 bus 41
1030 Brussel, Brussels
België
A
master of gelijkwaardig
vrijdag, 10 juli, 2015
886 keer bekeken