105 jobs

Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Via een gericht beleid bouwt de OVAM Duurzaam Materialenbeheer uit met het oog op het verstevigen van de Vlaamse positie binnen een Europese en mondiale markt. De uitbouw van het instrumentarium ter ondersteuning van de Vlaamse economie gebeurt via een sectorale aanpak op maat van volgende 4 prioritaire clusters: “Bouw”, “Metalen”, “Bio-economie” en “Chemie en kunststoffen”.

Minimum 3019.77 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
maandag, 12 mei, 2014
100%
Bij
Ruimte Vlaanderen

Het departement Ruimte Vlaanderen is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het ruimtelijk ordeningsbeleid van de Vlaamse Regering. Het departement Ruimte Vlaanderen ondersteunt de bevoegde minister vanuit haar beleidsvoorbereidende, beleidsuitvoerende en een beleidsevaluerende opdracht.

Het departement Ruimte Vlaanderen heeft hiervoor als missie: “We ondersteunen maatschappelijke ontwikkelingen die in de ruimte samenkomen en we maken hierbij keuzes vanuit een gedragen ruimtelijke visie in het belang van de Vlaamse samenleving.”

D
geen diploma
vrijdag, 2 mei, 2014
100%
Bij
Agentschap Onroerend Erfgoed

Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid. Onroerend erfgoed zijn zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk, heraldisch als varend erfgoed.

D
geen diploma
vrijdag, 2 mei, 2014
100%
Bij
OCMW Gent
 • Je coördineert en leidt de dienst Technieken (Elektrotechnici, Polyvalent technici, Groendienst, Drukkerij en Lokalenbeheer) bij Facility Management binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader van OCMW Gent
 • Je geeft leiding aan leidinggevende medewerkers met een inhoudelijke expertise. Je coacht en begeleidt hen in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijk en/of organisatorisch complexe opdrachten, dossiers en projecten
3827.00 - 5375.00 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
maandag, 5 mei, 2014
100%
Bij
OCMW Gent
 • Je verricht onderzoek en screening naar de talige vaardigheden, cognitieve, spraak- en stemmogelijkheden en eetproblemen van de bewoners
 • Je werkt een adequate behandeling uit, o.a. aan de hand van individuele en/of groepsactiviteiten
 • Je verleent advies op logopedisch vlak aan de bewoner
 • Je verleent advies en werkt mee aan de vorming van het personeel in domeinen die verwant zijn met de logopedie
 • Je bent lid van een multidisciplinair team 
2339.00 - 3920.00 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 28 april, 2014
100%
Bij
OCMW Gent
 • Je begeleidt de bewoners met als doel de zelfredzaamheid van de bewoners te behouden en/of te verbeteren
 • Je organiseert individuele en groepsactiviteiten
 • Je staat in voor de uitwerking van sociaal-culturele activiteiten en animatie met als doel het sociale netwerk van de bewoners op te bouwen of te ondersteunen
 • Je fungeert als vertrouwenspersoon zowel voor bewoners als voor familie en aanverwanten
 • Je bent lid van een multidisciplinair team
2339.00 - 3920.00 €/maand(bruto)
9000 Gent
België
B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 28 april, 2014
100%
Bij
Provincie Oost-Vlaanderen
 • je bent verantwoordelijk voor het aansluiten van de provinciale waterbeheersingsinstallaties op het centrale telemetrieplatform
 • je doet het vooronderzoek en ontwerp, stelt de nodige bestekken op, en zorgt dat deze conform de wetgeving overheidsopdrachten worden aanbesteed
 • je leidt of begeleidt de werf en staat in voor de voltooiing en afrekening
 • je adviseert het bestuur in haar beslissingen
 • je bent de provinciale contactpersoon bij pompproblemen voor de polders en wateringen, en adviseert hen bij de gunning van hun dossiers over dit onderwerp.
Minimum 2928.63 €/maand(bruto)
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent, Oost-Vlaanderen
België
A
master of gelijkwaardig
maandag, 5 mei, 2014
100%
Bij
Universiteit Gent

De directie Gebouwen en Facilitair Beheer staat in voor het beheer en de exploitatie van de infrastructuur van de Universiteit. De Universiteit beschikt over een uitgebreid patrimonium. De cel schilderwerken is gespecialiseerd in volgende werken: schilderwerken, soepele bevloeringen, glaswerken, zonwering en signalisatie.

Takenpakket van de verantwoordelijke schilderwerken:

2129.93 - 4141.33 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
woensdag, 7 mei, 2014
100%
Bij
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Doel van de functie

Als navorser Internationale Samenwerking  geef je vanuit de beleidsvoorbereidende rol invulling aan de hierboven vermelde uitdaging.

Takenpakket

Je draagt bij tot het uitbouwen van een strategisch beleid m.b.t. internationale samenwerking voor het departement EWI.

Je staat mee in voor de beleidsvoorbereiding, -opvolging en –coördinatie in het beleid m.b.t. internationalisering.

A
doctoraat
zondag, 27 april, 2014
100%
Bij
Departement Werk en Sociale Economie (DWSE)

De Administratieve Medewerker is verantwoordelijk voor het administratieve beheer en opvolging van de oproepen en projectopvolging binnen de ESF-Programmeringsperiode 2007-2013, teneinde een snelle en correcte administratieve afhandeling van de projectenwerking te verzekeren. Een extra opdracht kan liggen in het verzorgen van de personeelsadministratie, teneinde het personeelsbeleid vlot te laten verlopen.  Legt verantwoording af aan de Coördinator loopbanen transities.

Takenpakket zie bijgevoegde functiebeschrijving administratief medewerker.

C
(hoger) secundair onderwijs
dinsdag, 22 april, 2014

Pagina's