Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
Hulpverleningszone Taxandria

Als directeur bedrijfsvoering zorg je voor het algeheel functioneren van de diensten Personeel Organisatie, Financiën en Communicatie. Je ondersteunt de zoneraad en –college bij de ontwikkeling van een visie en strategie met betrekking tot de bedrijfsvoering van de hulpverleningszone. Als bestuurssecretaris geef je organisatorische en juridische ondersteuning aan de voorzitter en de zonecommandant bij het uitvoeren van de bestuurlijke taken van de hulpverleningszone.

JE TAKEN

Minimum 3882.75 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
maandag, 12 september, 2016
100%
Bij
Gemeente Temse

Je bewaakt het gemeentelijk verkeersveiligheids- en mobiliteitsbeleid en je leidt de dienst mobiliteit zodat er een optimale samenhang bestaat tussen bestuur, politie, technische dienst en ruimtelijke ordening. Het is een coördinerende en dienstoverschrijdende functie waarbij
overleg, sensibilisatie, communicatie en het creëren van een dynamiek van essentieel belang zijn.

A
master of gelijkwaardig
zondag, 11 september, 2016
100%
Bij
Aquaflanders VZW

Je maakt economische analyses in het kader van de regulering en financiering van de sector. Je ondersteunt hiermee de waterbedrijven en bepaalt -op basis van jouw analyse- samen met hen de tarieven van de integrale waterfactuur, de vergoeding van de inning, de toerekenbaarheidsfactor van de integrale waterfactuur en het evenwicht tussen de componenten daarvan. Je onderhoudt contacten met de WaterRegulator en de kabinetten in kader van de financiering maar geeft daarnaast ook lezingen en presentaties over de integrale waterfactuur aan de doelgroepen.

A
master of gelijkwaardig
doctoraat
zondag, 11 september, 2016
100%
Bij
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel - BAM

Als projectcommunicator ben je bij uitstek de ambassadeur voor jouw project.  Je zorgt, door een correcte en up-to-date informatievoorziening, voor een optimale verstandhouding met alle betrokken doelgroepen en stakeholders. Je bent verantwoordelijk voor het plannen, uitwerken en opvolgen van de communicatie voor jouw projectgebied (informatiemomenten, nieuwsbrieven, ..).  Uiteraard werk je ook binnen het communicatieteam flexibel mee aan andere opdrachten.

B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 19 september, 2016
100%
Bij
Stad Gent

Als controleur (algemeen) voer je kerntaken van groenonderhoud uit op het grondgebied Gent. Je staat in voor vernieuwingswerken, maar ook voor het in stand houden en onderhouden van het huidig openbaar domein van de Stad Gent. Dit kan zowel centraal (zone gent-centrum) als decentraal (in de randgemeenten). Je staat in voor de gehele controle en opvolging van de werken. Dit wil zeggen dat je werfbezoeken en controles uitvoert, de werken op technisch vlak opvolgt, toekijkt op de veiligheid, de uit te voeren werken plant en organiseert, enzovoort.

Minimum 2389.80 €/maand(bruto)
B
geen diploma
bachelor of gelijkwaardig
dinsdag, 13 september, 2016
100%
Bij
Stad Gent

Je staat in voor het dagdagelijks beheer van de bookshop en geeft mee vorm aan de shop als volwaardig luik van het imago van het museum. Je verzorgt de praktische en administratieve werking, bewaakt de inrichting en de uitstraling van de shop en bent verantwoordelijk voor het kassabeheer. Je werkt een coherente commerciële visie uit voor de shop en denkt actief na over manieren om de shop (nog sterker) in te zetten binnen de imagovorming en de publiekswerking van het MSK.

Minimum 1911.84 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 12 september, 2016
100%
Bij
Gemeente Olen

Het lokaal bestuur Olen werft aan: Expert Communicatie

B
bachelor of gelijkwaardig
vrijdag, 16 september, 2016
100%
Bij
Gemeente Tervuren

Je leidt en coördineert de afdeling gemeentelijk patrimonium die de diensten WEB, Beleid & planning publieke ruimte, projectontwikkeling, gebouwenbeheer en het secretariaat omvat.

Je verzorgt een efficiënte, effectieve en kwaliteitsvolle dienstverlening inzake bovenstaande domeinen.

De uitoefening van deze functie doe je op een efficiënte en doeltreffende, kwalitatieve en klantgerichte, situatuinele en pragmatische wijze waarbij je de verschillende finaliteiten tegenover elkaar afweegt.

Meer informatie vind je in de functiebeschrijving onderaan deze pagina.

3595.65 - 5482.34 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
donderdag, 8 september, 2016
100%
Bij
Gemeente Nijlen

Samen met de secretaris en het managementteam sta je in voor de verantwoording van dit beleid, het creëren van draagvlak en het vertalen ervan in concrete HR-instrumenten zoals ontwikkelcirkels, rechtspositieregeling, organogram en arbeidsreglement.

Je bent verantwoordelijk voor de opmaak, het beheer en de opvolging van het personeelsbudget. Kennis van en ervaring met de eigenheid en specifieke beleidsvormen van een lokaal bestuur is een pluspunt.

Het functieprofiel vind je terug op onze website: www.nijlen.be/743078.fil

Minimum 2987.26 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
maandag, 26 september, 2016
100%
Bij
Gemeente Zedelgem

Belangrijkste taken:

  • voorbereiden en opvolgen van het ruimtelijk beleid – opmaak en opvolgen van gemeentelijke beleidsplannen
  • opvolging stedenbouwkundige dossiers
A
master of gelijkwaardig
dinsdag, 20 september, 2016

Pagina's