Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt tewerkgesteld als centrumleider van de Blankaart in Diksmuide en de Nachtegaal in de Panne. Beide natuureducatieve bezoekerscentra maken deel uit van een netwerk van 6 provinciale NME-centra. De provinciale NME-bezoekerscentra vervullen meerdere functies: steeds fungeren zij als toeristische onthaalpunten voor de omliggende natuur en de ruimere regio. Met educatieve pakketten rond milieu, natuur en duurzaamheid worden schoolgroepen begeleid. Veldwerk staat daarbij centraal.

A
master of gelijkwaardig
maandag, 19 oktober, 2015
82 keer bekeken
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt diensthoofd van de Groendienst.

8000 Brugge
België
A
master of gelijkwaardig
maandag, 19 oktober, 2015
96 keer bekeken
100%
Bij
Stad Dendermonde

Je zorgt voor een efficiënte en effectieve organisatie van het aankoopbeleid en verzekeringenbeheer van de stad, rekening houdend met de wet op de overheidsopdrachten. Je bereidt de betaalvisa voor de financieel beheerder voor. Je ondersteunt en begeleidt de stadsdiensten bij procedures rond overheidsopdrachten en superviseert het verzekeringenbeheer en de schadedossiers. Je geeft leiding aan een team van 7 administratief medewerkers en een deskundige verzekeringen.

2928.00 - 3424.00 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
zondag, 25 oktober, 2015
119 keer bekeken
100%
Bij
Stad Gent

Vanuit jouw pedagogische expertise werk je educatieve projecten uit rond natuur en milieu voor kinderen, van kleuterleeftijd tot en met de 2e graad lager onderwijs. Je zorgt voor een informatiebundel of educatief pakket voor de bezoekers en  geeft hen op basis van een draaiboek les. Samen met jouw collega’s werk je de natuur- en milieueducatie op niveau van de Stad verder uit. Werken op een schoolhoeve betekent dat je in elk seizoen grotendeels buiten zal zijn. Je helpt ook mee bij het verzorgen van de boerderijdieren en het onderhouden van de accommodatie.

Minimum 2342.90 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
dinsdag, 20 oktober, 2015
147 keer bekeken
100%
Bij
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
  • Je beheert en faciliteert de centraal beheerde inventaris van wetgeving die toepasselijk is op het havenbedrijf
  • Je verleent actieve ondersteuning aan de verschillende (operationele) afdelingen bij de uitrol van hun legal compliancebeleid, zowel juridisch inhoudelijk, als procesmatig, doch steeds vanuit een louter adviserende en faciliterende rol.
3368.00 - 5293.00 €/maand(bruto)
Hofstraat 17
2000 Antwerpen, Antwerpen
België
A
master of gelijkwaardig
zondag, 18 oktober, 2015
101 keer bekeken
100%
Bij
Stad Gent - Departement Onderwijs

Aansturing, coördinatie en professionalisering:

Voor de scholen buitengewoon basis-en secundair onderwijs

B
master of gelijkwaardig
maandag, 12 oktober, 2015
236 keer bekeken
100%
Bij
Stad Gent

Je staat hoofdzakelijk in voor publiekswerving, promotie en communicatie voor de vier onderdelen van Educatieve Diensten van de Stad, nl. Schoolhoeve De Campagne, Wereld van Kina, Huis van Kina en School van Toen. Je maakt een promotieplan op en bedenkt specifieke acties naar de doelgroepen toe, je beheert de websites op inhoudelijk vlak, je schrijft persmededelingen en maakt nieuwsbrieven op. Hiervoor werk je nauw samen met collega’s van het Stedelijk Onderwijs. Daarnaast verzorg je interne communicatie binnen Educatieve Diensten.

Minimum 2342.90 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
woensdag, 7 oktober, 2015
500 keer bekeken
100%
Bij
Stad Aalst
  • Adviseren van het college van burgemeester en schepen met betrekking tot diverse dossiers in het kader van milieuhygiëne
  • Opvangen van acute problemen m.b.t. milieu;
  • Controleren op de naleving wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven en reglementeringen inzake milieuhygiëne;
  • Opmaken van technische verslagen op vraag van het parket en i.s.m. de politie;
  • Overleggen met en adviseren van de burgemeester in het kader van de toezichtsbevoegdheid;
2928.63 - 4852.74 €/maand(bruto)
Grote Markt 3
9300 Aalst
België
A
master of gelijkwaardig
woensdag, 7 oktober, 2015
336 keer bekeken
100%
Bij
Provincie Oost-Vlaanderen

- je staat in voor de ontvangst van de bezoekers- je verstrekt informatie aan de bezoekers- je beantwoordt telefonische oproepen en mailverkeerje boekt eenmalige reservaties en inschrijvingen lessenreeksen, huur van materialen en/of installaties, ...je verkoopt toegangstickets- je verkoopt artikelen- je controleert wisselgeld- je doet de correcte registratie van dagontvangsten (bediening kassa)je sluit de kassa af en controleert de dagontvangsten- je staat in voor de visuele bewaking van het gebouw- je helpt bij de op- en afbouw van de sportvelden in functie van de geplande activiteiten- j

Minimum 1782.54 €/maand(bruto)
Puidonkdreef 1
9185 Wachtebeke, Oost-Vlaanderen
België
D
geen diploma
vrijdag, 9 oktober, 2015
364 keer bekeken
100%
Bij
Provincie Oost-Vlaanderen

 je werkt in teamverband mee aan het tot uitvoering brengen van de doelstellingen van het ruimtelijk project je biedt ondersteuning aan de projectcoördinator van het project in zijn coördinatieopdracht je werkt hiertoe strategieën uit, levert kennis en expertise aan je volgt en monitort het procesverloop en zorgt als intern klankbord binnen het project voor feedback je werkt mee aan oplossingen voor de (dagdagelijkse) problemen waar het project mee wordt geconfronteerd met de nodige creativiteit en een open geest.In functie van het specifieke project kunnen daarnaast verschillende en

Minimum 2928.63 €/maand(bruto)
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent, Oost-Vlaanderen
België
A
master of gelijkwaardig
vrijdag, 9 oktober, 2015
538 keer bekeken

Pagina's