Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
Gemeente Overpelt

Als deskundige groenbeheer voer je onder leiding van het afdelingshoofd patrimoniumbeheer, beleidsvoorbereidend werk uit met betrekking tot het beheer van het openbaar groen in de gemeente Overpelt.  U geeft adviezen en werkt plannen uit over de aanleg en het onderhoud van groenzones.  Concreet heeft dit o.a.

Lieven Bauwenslaan 10
3900 Overpelt, Limburg
België
B
bachelor of gelijkwaardig
woensdag, 31 mei, 2017
100%
Bij
Gemeente Overpelt

Je staat onder leiding van het afdelingshoofd patrimoniumbeheer in voor een goed beheer van de onroerende goederen van het gemeentebestuur, het OCMW en het AGB zodat deze infrastructuur optimaal benut en duurzaam ontwikkeld kan worden.  Je voert screenings uit om na te gaan welke onderhouds- aanpassings- of renovatiewerken nodig zijn.  Je stelt hiervoor beheersplannen op en onderneemt acties om de werken te organiseren, ofwel in eigen beheer ofwel via een aanbesteding. Bij werken in eigen beheer sta je mee in voor het aansturen en begeleiden van de uitvoerende medewerkers.

Lieven Bauwenslaan 10
3900 Overpelt, Limburg
België
B
bachelor of gelijkwaardig
woensdag, 31 mei, 2017
100%
Bij
Stad Kortrijk
  • Je bouwt samen met de beleids- en bestuursorganen een gedragen en modern personeelsbeleid strategisch, tactisch en operationeel uit binnen de “Groep Kortrijk”.
  • Je ontwikkelt een gedeelde HRM-visie en vertaalt deze in strategische doelstellingen:
    • Je vertaalt de strategische meerjarenplanning naar operationele jaarplannen voor de eigen afdeling, rekening houdend met interacties en afhankelijkheden van andere domeinen.
    • Je ziet toe op onderlinge afstemming met andere afdelingen en volgt de realisatie ervan op.
A
master of gelijkwaardig
zondag, 28 mei, 2017
100%
Bij
Gemeente Pepingen

Je ondersteunt het bestuur bij het voorbereiden, opvolgen, evalueren en bijsturen van het financieel beleid van de gemeente en het OCMW. Je bent het hoofd van de financiële dienst en ziet toe op het kostenbewust aanwenden van de financiële middelen, je voert analyses  en rapportages uit en zorgt voor onderbouwde beleidsvoorstellen . Samen met je medewerkers houd je de boekhouding bij en ben je verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekeningen. Je speelt een cruciale rol bij de organisatie van de interne financiële controle en het opzetten van controlemechanismen. 

A
master of gelijkwaardig
maandag, 29 mei, 2017
100%
Bij
stad Genk

Stad en OCMW Genk vormen samen het moderne, dynamische en ambitieuze bestuur van een fascinerende, kleurrijke stad die constant evolueert, nieuwe plannen realiseert en altijd naar de toekomst kijkt. Werken bij ons betekent werken in een grote organisatie met meer dan 1000 collega’s, actief in een brede waaier aan functies. Stap je in ons verhaal, dan ga je voor een boeiende loopbaan met veel mogelijkheden en interessante arbeidsvoorwaarden.

STADS- EN OCMW-SECRETARIS (decretale graad - in voltijds  statutair verband)

5707.41 - 8346.93 €/maand(bruto)
Stadsplein 1
3600 Genk, Limburg
België
A
master of gelijkwaardig
vrijdag, 7 juli, 2017
100%
Bij
Stad Roeselare

De stad Roeselare gebruikt een brede waaier van informatiesystemen om haar business processen te ondersteunen. Dit gaat van processen die gekoppeld zijn aan onze basis dienstverlening tot het volledig digitaal maken van onze processen, interne collaboratie platformen, e-invoicing, communicatie platformen met onze klanten (burger, organisaties, bedrijfswereld, enz), data uitwisseling met de verschillende overheden en zoveel meer.

B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 12 juni, 2017
100%
Bij
Stad Roeselare

Ben jij de specialist in het regisseren van een goed gebouwenbeheer en maak jij vanuit die rol de sportieve, culturele en vrijetijdsbeleving van 61000 Roeselarenaars tot een unieke ervaring?

Als gebouwenbeheerder ligt jouw focus specifiek op het beheer van de socioculturele- en sportinfrastructuur van Roeselare. Jouw gebouwenportfolio is zeer uitgebreid en strekt zich uit van grootschalige gebouwen tot buurtgebonden voorzieningen: vb. Site Schiervelde, TRAX, Ocar, Wiemu, directeurswoning….

B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 12 juni, 2017
100%
Bij
Stad Roeselare

Durf jij #RSL aan? Ben je ons ‘wit konijn’ bij de ontwikkeling en bij het beheer van het vastgoed van onze stad?

A
master of gelijkwaardig
maandag, 12 juni, 2017
100%
Bij
Hulpverleningszone Kempen

Als personeelsverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van Brandweer zone Kempen. Je vormt de link tussen het bestuur en de werknemers en leidt de personeelsdienst.

A
master of gelijkwaardig
woensdag, 31 mei, 2017
100%
Bij
Hulpverleningszone Kempen

De deskundige brandpreventie controleert het brandveilig gebruik van gebouwen en instellingen aan de hand van de reglementering en brandpreventieverslagen. Daarnaast rapporteert hij na locatiebezoek aan de leidinggevende en de gebruiker.

B
bachelor of gelijkwaardig
woensdag, 31 mei, 2017

Pagina's