65 jobs

Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

100%
Bij
Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

Als dossierbehandelaar sta je in voor de analyse en verwerking van binnenkomende aanvragen voor school- en studietoelagen met als doel om voor deze aanvragen een beslissing te formuleren.

Tot het takenpakket behoren onder meer de correct en tijdige afhandeling van aanvraagdossiers, het verschaffen van informatie over de regelgeving met betrekking tot school- en studietoelagen, het verschaffen van informatie bij het indienen van een aanvraag, het ontvangen van bezoekers, … 
 
Meer uitleg vind je in de functieomschrijving terug. 

C
(hoger) secundair onderwijs
vrijdag, 16 mei, 2014
100%
Bij
Muntpunt VZW

Dagelijks komen er in Muntpunt meer dan 1.500 bezoekers over de vloer. Het team Info, onthaal & klantenzorg verwelkomt hen allemaal op klantvriendelijke wijze. Via verschillende balies verstrekken onthaalmedewerkers wegwijs- en Brusselinformatie en staan ze in voor een vlotte dienstverlening bij het uitlenen van media.

Munt 6
1000 Brussel, Brussels
België
C
(hoger) secundair onderwijs
maandag, 12 mei, 2014
100%
Bij
Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z)

Als coördinator veiligheid rapporteer je rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder van W&Z. Je staat het management binnen W&Z bij wat betreft de voorbereiding, uitvoering, opvolging en evaluatie van het beleid inzake veiligheid en welzijn op het werk.

Minimum 4179.15 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
dinsdag, 6 mei, 2014
100%
Bij
nv De Scheepvaart

Het districtshoofd heeft de eindverantwoordelijk­heid voor het vlot functioneren van het scheepvaartverkeer, het dagelijks onderhoud van de infrastructuur en voor het verzorgen van een controlefunctie op waterwegen en de aanhorigheden in zijn/haar district, zodat de doelstellingen van nv De Scheepvaart op een efficiënte en verantwoorde wijze worden bereikt. Dit omvat de leiding van het district en aansturing van een team van 60 à 70 medewerkers.

Minimum 3522.40 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
woensdag, 7 mei, 2014
100%
Bij
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

De regiomanager rapporteert aan de Provinciale Directeur. De plaats van tewerkstelling is Sint-Niklaas, maar een vlotte verplaatsing binnen de provincie Oost-Vlaanderen is vereist. Afhankelijk van de dienstnoodwendigheden en de evoluties op de arbeidsmarkt kan de plaats van tewerkstelling of de functie-inhoud gewijzigd worden. 

Resultaatsgebieden:

A
master of gelijkwaardig
maandag, 5 mei, 2014
100%
Bij
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE)

Deze vacature wordt uitgeschreven door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Vanaf 1 juni wordt het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie geïntegreerd in het departement WSE.

De functie situeert zich binnen de afdeling Algemene Diensten, Dienst Financieel Management en Beheerscoördinatie. Naast deze dienst bestaat de afdeling verder nog uit de Strategische Managementscel en de Dienst Studie en Beleidscoördinatie.

A
master of gelijkwaardig
zondag, 11 mei, 2014
100%
Bij
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE)

Deze vacature wordt uitgeschreven door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Vanaf 1 juni wordt het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie geïntegreerd in het departement WSE.

A
master of gelijkwaardig
zondag, 11 mei, 2014
100%
Bij
Departement Werk en Sociale Economie (DWSE)

Het doel van de functie is de interne/externe klanten van het Departement WSE en het beleidsdomein WSE bij te staan in het kader van de staatshervorming, een meer specifiek de bevoegdheidsoverdracht van het arbeidsmarktbeleid.

Als jurist werk je in teamverband nauw samen met de secretaris-generaal, met het afdelingshoofd juridische diensten en erkenningen (aan wie je ook rapporteert), met de afdelingen, en de andere entiteiten in het beleidsdomein.

A
master of gelijkwaardig
zondag, 4 mei, 2014
100%
Bij
Jobpunt Vlaanderen

Vakantiewerkers kunnen terecht komen in verschillende functies.  Je staat in voor :

  •  invullen van databanken
  •  inscannen, klasseren en archiveren van documenten
  • allerhande administratieve en logistieke taken
  • dossierbehandeling
  • secretariaatswerk 
D
geen diploma
woensdag, 7 mei, 2014
100%
Bij
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Via een gericht beleid bouwt de OVAM Duurzaam Materialenbeheer uit met het oog op het verstevigen van de Vlaamse positie binnen een Europese en mondiale markt. De uitbouw van het instrumentarium ter ondersteuning van de Vlaamse economie gebeurt via een sectorale aanpak op maat van volgende 4 prioritaire clusters: “Bouw”, “Metalen”, “Bio-economie” en “Chemie en kunststoffen”.

Minimum 3019.77 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
maandag, 12 mei, 2014

Pagina's