het verhaal van Marc

Als ingenieur heb je heel wat technische kennis. Het is een uitdaging om die kennis te integreren in concrete uitvoeringsdossiers van bovenlokale fietsroutenetwerken en dit ten dienste van de lokale besturen. Een fijn gevoel, te meer omdat je werkt voor een gemeenschap waartoe je zelf behoort!

Als projectbeheerder is samenwerking met andere diensten zoals de politie, de gemeentelijke diensten mobiliteit en toerisme, Toerisme Limburg, het Agentschap Natuur en Bos enz… zeer leerrijk.

Je eigen project herbekijken, rekening houdend met de inzichten van anderen, maakt het werk boeiend en verrijkend.

Naast de talrijk aangelegde functionele en toeristische fietspaden zijn de fietssnelwegen een belangrijk aandachtspunt in onze fietsvriendelijke provincie. In teamverband streven we naar de realisatie van zo veel mogelijk veilige, directe, snelle en kwaliteitsvolle fietsverbindingen doorheen de provincie!

Als de realisatie van je ontwerp eenmaal een feit is, kan je als fietser nog vele jaren nagenieten van jouw positieve bijdrage aan de maatschappij.